image

 

  • product
  • product

初见倾心、再见依然 - ¥149 (¥169)

  • 简介

    “初见倾心,再见依然”这个定位正好符合了“初见”系列的产品特性,初见总共有10种款式,5款纯色、5款可爱图片,每一款都有其吸引人的地方。每一次看见都会感觉到第一见的那种美好!

  • 特性

                                                           10款图案/肌肤手感/撞色底壳

image

      

 

 

image

        

 

     

image

    

image

      

image

    

image